Slavkov

První místo v TC Open

 

Třetí místo TC Nosram Modified